Schoolmeubilair aanvragen

Schrijven | Knippen | Schoolmeubilair | Schoolmeubilair aanvragen

Als uw kind aangepast schoolmeubilair nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.

Het UWV heeft sinds 1 juni 2017 vier leveranciers uitgekozen die voldoen aan hoge eisen van kwaliteit, ervaring en levertijd voor verstrekking van aangepast schoolmeubilair. Wij zijn trots deel uit te mogen maken van de geselecteerde bedrijven. Pom Revalidatietechniek is geen fabrikant, maar een dealerbedrijf. Hierdoor zijn we merk onafhankelijk en kunnen we een breed assortiment producten leveren (Mercado, Peereboom, Maatwerk, etc).

Het belangrijkste om te weten, is dat de procedure start met de aanvraag bij het UWV. Hoe gaat het stap-voor-stap in zijn werk?

 1. De behandelaar of leerkracht constateert een zit- en/of houdingsprobleem bij een kind op school en/of tijdens de stage/het werk.
 2. Ouders doen een aanvraag bij het UWV via internet met het DigiD van het kind.
 3. Het UWV heeft 8 weken de tijd om de aanvraag te behandelen.
 4. Een arbeidsdeskundige van het UWV nodigt één van de 4 leveranciers uit voor een passing. Dit kan eventueel samen met behandelaar en/of arbeidsdeskundige.
 5. De leverancier stuurt een specificatie naar het UWV over het benodigde meubilair en/of toebehoren.
 6. Na goedkeuring van het UWV zal de voorziening in bestelling genomen worden.
 7. Het streven is om de voorziening 2 weken na bestelling van het UWV te leveren. Vóór levering wordt contact opgenomen met ouders en/of school van het kind.

Door de verandering van de procedure kan er sneller gehandeld worden. De aanvraag is namelijk al bekend bij het UWV voordat er een passing plaatsvindt. Doordat de arbeidsdeskundige erbij aanwezig kan zijn, is deze goed op de hoogte van de specificaties van de voorziening.

Het volgende bestand bevat een stappenplan wat u kunt volgen bij het aanvragen van het schoolmeubilair bij het UWV:

Download brochure

Een ander groot verschil is dat het meubilair niet meer in eigendom verstrekt wordt, maar in bruikleen. Dit heeft een aantal voordelen:

 • Service en onderhoud. Jaarlijks wordt er onderhoud gepleegd aan het meubilair en zo nodig opnieuw afgesteld. Hierdoor blijft het kind de optimale ondersteuning behouden, en wordt er tijdig gezien wanneer een voorziening niet meer adequaat is. Er kan dan, in overleg met de arbeidsdeskundige, gelijk gehandeld worden. In veel gevallen is een nieuwe aanvraag bij het UWV niet nodig.
 • Besparing op het milieu. Teruggenomen meubilair ziet er vaak nog goed uit, of kan weer als nieuw gemaakt worden. Hierdoor kan het meubilair hergebruikt worden. Pom Revalidatietechniek haalt het meubilair op wanneer het niet meer adequaat is of niet meer gebruikt wordt. Door opbouw van een depot kan er ook snel geleverd worden na goedkeuring vanuit het UWV.

Uw mening telt.
We hebben nauw contact met het UWV. Periodiek is er een overleg om de werkwijze te optimaliseren. Voor vragen, klachten of suggesties stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt, wij helpen u graag.

Schoolmeubilair aanvragen bij het UWV

Wijzigingen in situatie van uw kind.
Geef wijzigingen in de situatie van uw kind ook door aan het UWV via Wijzigingen doorgeven bij het UWV . Denk hierbij aan:

 • Het veranderen van school (bv. van basis -> voortgezet of van regulier -> speciaal onderwijs)
 • Verhuizing in persoonlijke sfeer
 • Meubilair niet meer in gebruik

Wijzigingen kunnen van invloed zijn op de beslissing van het UWV wat betreft de verstrekking van het meubilair. Voor vragen hierover, kunt u het beste met het UWV contact opnemen.

Contact

Maak vrijblijvend een afspraak met onze adviseurs:

Telefoonnummer: 024-3659550
E-mail: info@pomrevalidatietechniek.nl
Of via het contactformulier

Sint Maartenskliniek, route nr. 16
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen).
Geopend maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur