Go to Top
  • Geen producten in je winkelmand.

Klachten of suggesties

Heeft u klachten, suggesties, tips of complimenten? Laat het ons weten!

Pom Revalidatietechniek vindt het belangrijk dat onvrede bij cliënten bespreekbaar wordt gemaakt en deze (waar mogelijk) weg te nemen.

Het kan zijn dat u een hulpmiddel geleverd heeft gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van het hulpmiddel hebben besproken, kan het toch zo zijn dat het hulpmiddel, naar uw mening, niet voldoet aan de eisen die aan een dergelijke voorziening mogen worden gesteld. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de door Pom Revalidatietechniek verleende service. Het is belangrijk dat u dit kenbaar maakt. Uw suggesties en opmerkingen geven ons de kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

De directie van Pom Revalidatietechniek heeft daarom een klachtenregeling vastgesteld waarin is beschreven hoe de klachtenbehandeling is geregeld. Lees hier de procedure. Klachten kunnen ook een belangrijke aanzet geven tot kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening. Maar ook suggesties, die geen echte klacht betreffen, zijn voor ons een belangrijke bron tot (mogelijke) verbetering van de product en dienstverlening.

U wendt zich bij voorkeur eerst tot uw eigen adviseur om te trachten op deze wijze tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dat niet lukken kunt U uw klacht, suggestie, tip of compliment kenbaar maken middels het formulier. Uw klacht/suggestie wordt dan binnen een week in behandeling genomen.