Een groene visie

Duurzaamheid en circulariteit staat bij Pom Revalidatietechniek hoog in het vaandel. samen met onze opdrachtgevers (zoals UWV, WMO leveranciers, zorgverzekeraars en particuliere klanten) en onze fabrikanten werken wij continu aan het verbeteren van processen voor een goede invulling van het duurzaamheidsmodel.

Duurzame producten

Wij zien erop toe dat de producten die wij verstrekken duurzaam en milieubewust worden geproduceerd, geleverd en gerecycled. Dit doen wij door afspraken te maken met onze leveranciers over maatschappelijk verantwoord ondernemen en werken we samen aan verbetering van producten die ten goede komen aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en levensduur.

Herverstrekkingen & 2e hands producten

Afhankelijk van het type product, zetten wij ons in op het hergebruik van producten. We knappen producten op zodat zij weer lange tijd mee kunnen. Ook bieden we regelmatig 2e hands producten aan en schenken wij 2e hands producten aan goede doelen.

Transport

Door het slim clusteren van onze afspraken en een strakke planning voor passingen, leveringen, onderhoud en reparaties per regio, weten wij het aantal kilometers te beperken om het milieu zo min mogelijk te belasten. Veel van onze producten worden onverpakt vervoert, Dat zorgt ervoor dat we vele kilo’s aan verpakkingsmateriaal voorkomen. Hiernaast gebruiken we het verpakkingsmateriaal van producten die we geleverd krijgen opnieuw.

In ons wagenpark is er een start gemaakt met elektrisch rijden en het streven is om dit de komende jaren uit te breiden.

Recycling & circulariteit

Hulpmiddelen die oud, zwaar beschadigd of minder courant zijn geven we terug aan de fabrikant zodat zij deze kunnen recyclen. Dit gebeurt actief bij onze leveranciers.

Zelden wordt er een hulpmiddel afgedankt. Indien dit wel het geval is wordt het product gedemonteerd, nog bruikbare onderdelen worden bewaard en het overige afval wordt zorgvuldig gescheiden en afgevoerd zodat het weer gerecycled kan worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In onze dagelijkse werkzaamheden en bedrijfsbeslissingen houden wij bewust rekening met mens, milieu en maatschappij. We stellen ons met een milieumanagementsysteem doelen voor de toekomst.

 

  • Milieu

In onze bedrijfsvoering streven wij ernaar om het milieu te ontzien: we scheiden zorgvuldig afval en de opslag, gebruik en afvoer van gevaarlijke stoffen gebeurt op een correcte wijze. We zijn gehuisvest binnen een ziekenhuis en hanteren strenge milieu- en veiligheidseisen.

We streven ernaar om de CO2 footprint van onze bedrijfsprocessen producten en diensten zo laag mogelijk te maken en hanteren een milieumanagementsysteem om de milieuprestaties van onze organisatie inzichtelijk te maken en te verbeteren. Eerdaags gaan we hier samen in optrekken met de Sint Maartenskliniek werkgroep Duurzaam.

We gaan zuinig om met energie, energie wordt groen ingekocht en door meer digitaal te gaan vastleggen verminderen we het papiergebruik. We streven er naar om in het jaar 2030 CO2 neutraal te zijn.

 

  • Mens Het welzijn van de medewerkers, kansen geven en leren is bij Pom heel belangrijk. Niet alleen zijn wij een lerende organisatie die voortdurend haar processen wil verbeteren. We staan ook open voor mensen in opleiding en geven hen graag een kans om te leren en ervaring op te doen binnen ons bedrijf. De huidige adviseurs en technici hebben zonder uitzondering veel ervaring in de revalidatie branche en daardoor veel kennis en veel ervaring met producten, diensten en mensen. We leiden van oudsher leerlingen op vanuit allerlei disciplines door hen stage te laten lopen of te laten meelopen in ons bedrijf.

Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen impliceert dat Pom een opleidingsprogramma heeft voor haar adviseurs (DHTA, NIMA, symposia, cursussen en productdemo’s bijwonen). Ook hebben wij medewerkers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

  • Maatschappij

Wij investeren in goede doelen. Een deel van onze winst zetten wij in om er iets goeds mee te doen, bijvoorbeeld door sponsoring van  rolstoelbasketbalteam de Rhedense Rollers. Ook sponsoren we diverse kinderfondsen en cliniclowns alsmede het handbikebattle-team van de Sint Maartenskliniek.

Certificering

Pom Revalidatietechniek is sinds 2015 in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH). Voor Pom betekent dit het implementeren en onderhouden van kwaliteitsmanagement principes die leiden tot een continue verbetering van het management, de organisatie en de processen. Maar ook het nog klantgerichter werken.

Wij worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling (auditeur Keurmerkinstituut) op eisen aan onder meer producten en diensten, Wet-en regelgeving, MVO, MDR, milieumanagement, AVG, kwaliteitszorg, KTO, klachtafhandeling, fysieke omgeving en service & garantie.

 

 

Contact

Maak vrijblijvend een afspraak met onze adviseurs:

Telefoonnummer: 024-3659550
E-mail: info@pomrevalidatietechniek.nl
Of via het contactformulier

Sint Maartenskliniek, route nr. 16
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen).
Geopend maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur