Schoolmeubilair

Schrijven | Knippen | Schoolmeubilair | Schoolmeubilair aanvragen

Om goed geconcentreerd te werken is een goed ondersteunende schoolstoel van groot belang. Deze stoelen worden door ons kinderteam op school op maat aangemeten en aangepast om te voldoen aan de behoeften van uw kind. Zo heeft uw kind meer energie over aan het einde van de schooldag!

Pom Revalidatietechniek levert aangepast schoolmeubilair voor het regulier onderwijs in opdracht van het UWV. Hier vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure van deze voorzieningen.