Go to Top
  • Geen producten in je winkelmand.

Vergoedingen

In sommige gevallen kunt u voor onze hulpmiddelen en fietsen een vergoeding krijgen. Hierbij is niet alleen het soort hulpmiddel bepalend voor een eventuele vergoeding. Ook de omstandigheden en situatie waarbinnen het hulpmiddel gebruikt wordt, spelen hierbij mee.
Met een offerte van Pom, advies van een ergotherapeut en een aanvraagformulier wordt aan de betreffende instantie goedkeuring gevraagd. Om u een idee te geven van de mogelijkheden hebben we hieronder verschillende vergoedingen op een rijtje gezet.

Zorgverzekeraar

Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen of u in aanmerking komt voor een van de hieronder genoemde hulpmiddelen. Bij de aanvraag van het hulpmiddel is een ergotherapeutisch rapport en machtiging van uw arts noodzakelijk.

Een trippelstoel, te gebruiken als een verplaatsingshulpmiddel binnenshuis

Een aangepaste stoel of sta-op fauteuil, als er sprake is van complexe zitproblematiek waardoor reguliere fauteuils niet voldoen.

De sta-op-stoel met alleen een sta-op-functie wordt niet meer vergoed. Een aangepaste sta-op-stoel wordt echter nog wel steeds vergoed, wanneer er naast het sta-op-probleem tevens sprake is van een zitprobleem. Deze zitproblemen vloeien bijvoorbeeld voort uit een balansprobleem, ernstige scoliose, spasticiteit en/ of bewegingsbeperking in heup of knie. Deze functionele beperkingen kunnen niet opgelost worden met een stoel die voldoet aan normale ergonomische eisen, zoals bijvoorbeeld verkrijgbaar in de meubelhandel.
Bij aangepaste (sta-op-)stoelen kunt u denken aan:

Stoelen met een speciale aanpassing in schuim en/of stoffering
Stoelen met pelotten of speciale armleuningen voor extra ondersteuning of ter stabilisatie van het lichaam.
Stoelen met een arthrodese zitting voor mensen met heup- en/ of knieproblemen.
Aangepaste stoelen met zeer afwijkende maten van zitbreedte, zithoogte en zitdiepte.

Aangepaste kinderstoelen, voor gebruik thuis met extra ondersteuning

Loophulpmiddelen voor kinderen, zoals (backwards) rollators, ventrale en dorsale loophulpen/loopwagens

Statafels / sta-ortheses voor kinderen en volwassenen

Ligortheses/ ligschalen

Kijk hier voor CZ: Mobiliteitshulpmiddelen | Aangepaste stoelen
Kijk hier voor OHRA: Mobiliteitshulpmiddelen | Aangepaste stoelen
Kijk hier voor Nationale Nederlanden: Mobiliteitshulpmiddelen | Aangepaste stoelen

 

UWV

Aangepast schoolmeubilair
Als uw kind aangepast schoolmeubilair nodig heeft kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.
Het UWV heeft sinds 1 juni 2017 drie leveranciers uitgekozen die voldoen aan hoge eisen van kwaliteit, ervaring en levertijd voor verstrekking van aangepast schoolmeubilair. Wij zijn trots deel uit te maken van de geselecteerde bedrijven. Pom Revalidatietechniek is als enige geselecteerde firma ook dealerbedrijf. Hierdoor zijn we merk onafhankelijk en kunnen we een breed assortiment producten leveren zoals o.a. van Mercado, Peereboom & Maatwerk. Kijk hier voor de volledige aanvraagprocedure

Aangepaste fiets
Is reizen naar uw werk lastig omdat u een langdurige ziekte of handicap heeft? Dan kan het UWV op een aantal manieren helpen. Ook als u geen uitkering van UWV ontvangt. Bijvoorbeeld: met een vergoeding voor aanpassingen aan uw fiets of auto. Zie ook uwv.nl

Gemeente

Bij uw gemeente kunt u navraag doen of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening, sportvoorziening of persoonsgebonden budget volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet is in het leven geroepen om mensen met een beperking zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.
Wij leveren aan gemeentes en wmo leveranciers hoofdzakelijk speciale tweewielfietsen voor kinderen en volwassenen, driewielfietsen en verende zijwielen. Bij de aanvraag van een vervoersvoorziening bepaalt de gemeente welk soort rolstoel, fiets of hulpmiddel u krijgt. Het hulpmiddel wordt aan u uitgeleend zolang deze nodig is en het onderhoud en de service is volledig geregeld. Vaak wordt er een eigen bijdrage aan u gevraagd.
Met een pgb kunt u ook bijvoorbeeld een andere fiets, rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Het hulpmiddel wordt uw eigendom. Er wordt vaak gewerkt met vaste budgetten. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt.
Zie ook: www.pgb.nl en www.rijksoverheid.nl

Belastingdienst

Als u of uw kind (max. 26 jaar) een handicap heeft en u heeft een aangepaste fiets aangeschaft zonder dat uw gemeente een bijdrage levert, dan kunt u van de belastingdienst een deel van het aankoopbedrag terugvragen via de Aftrek zorgkosten. Hoeveel dat precies is hangt van uw persoonlijke situatie af. De aftrek wordt geregeld via de inkomstenbelasting. Om te zorgen dat mensen met een lager inkomen en ouderen hier net zoveel van kunnen profiteren als mensen met een hoog inkomen zijn er twee extra regelingen. Dit heet Verhoging specifieke zorgkosten. Door deze verhogingen kan het zijn dat u meer mag aftrekken dan dat u aan belasting betaalt. De belastingdienst heeft ook daar een regeling voor gemaakt. Dat heet Tegemoetkoming specifieke zorgkosten.
Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Kortdurend gebruik Als u een hulpmiddel korter dan een half jaar nodig heeft, kunt u de hulpmiddelen lenen, huren of kopen.